Субота, 03.12.2022, 21:38
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Банк ідей
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 147
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Міні-чат
Головна » Статті » Методичний кабінет » Дослідно-експериментальна робота 2007-2011

Програма експериментально-дослідної роботи Краснолуцької гімназії №1 імені Л.Литвяк

Інноваційна діяльність регламентується Положенням Міністерства освіти і науки України «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

 

                                                                                                                  Справжнього вчителя можна

                                                                                                                  уявити лише в постійному самовдосконаленні.

                                                                                                                                                                     В.Сухомлинський

 

Потреба у здійсненні інноваційної діяльності навчального закладу обумовлена посиленням особистісного початку в усіх сферах суспільного життя у ХХІ столітті. Свідома діяльність індивіда, який, прагнучи створити нову реальність, керується критеріями знань, професіоналізму, усвідомленням власної відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому, - одна з домінуючих тенденцій розвитку освіти в Україні на сучасному етапі. Освітньо-педагогічні зміни в національному масштабі відбуваються у контексті загальноцивілізаційних трансформацій, зумовлених як упровадженням нових освітніх технологій, так і суттєвим розширенням можливостей і потреб в індивідуальному, особистісному розвитку людини.

Аналізуючи накопичений досвід школи-гімназії під кутом зору нових завдань по формуванню національної інтелектуальної еліти, патріота-громадянина, виникає необхідність створення нової організаційно-педагогічної моделі функціонування навчально-виховного процесу. Заклад повинен стати ведучою ланкою в системі безперервної освіти і виховання, створити підґрунтя для загальноукраїнської допрофесійної підготовки учнів. Багаторічний досвід демонструє: працевлаштування і професійні вподобання випускників школи-гімназії - вибір професії соціального, підприємницького, артистичного типу. Перевага віддається таким сферам майбутньої діяльності, як: педагогіка, менеджмент, медицина, обрання творчих професій, пов’язаних з музикою, філологією, історією.

У зв’язку з цим у школі-гімназії необхідно створити  нову організаційно-педагогічну модель функціонування навчально-виховного процесу. Беручи до  уваги значущість та актуальність проблеми формування особистості, готової до співпраці, здатної успішно виконувати свою роботу в колективі, усвідомлювати цінність творчості, педагогічний колектив Краснолуцької гімназії №1 імені

Л.В. Литвяк вважає потрібним розпочати експеримент «Створення психолого-педагогічної моделі впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес української гуманітарної гімназії».

Науковий керівник:                                          Недайнова Тамара Борисівна,

                                                                               кандидат педагогічних наук,

                                                                               доцент, керівник Центра інно-

                                                                               ваційних технологій Луганського

                                                                               національного педагогічного

                                                                               університету

                        

Тема експерименту: «Створення психолого-педагогічної моделі впровадження інноваційних технологій  у навчально-виховний процес гуманітарної гімназії».

Термін експерименту: 2007-2011рр

Мета проведення експерименту: розробити та експериментально перевірити модель впровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес гімназії гуманітарного профілю

Об’єкт дослідження: процес гуманітаризації освіти учнів гімназії

Предмет дослідження:  методики та технології використання освітніх інновацій.

Гіпотеза експерименту: досягнення високого рівня навчання учнів гуманітарної гімназії та формування особистості, що спроможна цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному і особистісному плані, так і в інтересах держави       буде ефективним за умов, якщо:

·         буде досягнуто високого рівня мотивації та готовності вчителів до впровадження інноваційних технологій;

·         буде забезпечено умови для самопізнання й самореалізації особистості учнів у різних видах творчої діяльності, спроектованої на життєвий та професійний вибір;

·    буде створено організаційно-педагогічну модель впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес гуманітарної гімназії;

·    буде розроблена комп’ютерна підтримка процесу освіти;

·    використовуватимуться інтерактивні технології навчання та виховання.

Завдання експериментальної роботи:

1. Ознайомлення з психолого-педагогічною літературою та сучасною практикою по проблемі. Проведення семінарів, засідань педради, круглих столів з метою розширення інформаційного кола щодо впровадження інноваційних технологій.

2.  Аналіз досвіду психолого-педагогічної роботи  гімназії, виявлення інноваційних технологій у навчально-виховному процесі гуманітарної гімназії.

3.  Розробити та теоретично обґрунтувати  модель впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

4.  Апробація створеної моделі. Перевірка ефективності та результативності на контрольних класах.

5.  Узагальнення досвіду роботи творчих груп вчителів. Оформлення результатів експерименту.

              Організація експериментальної роботи потребує внесення до штатного розкладу та введення додаткових ставок:

-     лаборанта з обслуговування компютерної техніки, заступника директора з навчально-виховної роботи.

Етапи впровадження експериментально-дослідної роботи

на 2007-2011 рр

 

№ 1

Назва

 

Зміст роботи

Очікувані результати

 

1

 

Підготовчий

2007

 • Усвідомлення необхідності переведення навчального закладу на якісно новий етап, виникнення творчого задуму, ідеї здійснення цього процесу
 • Ознайомлення зі станом реалізації цієї ідеї у вітчизняній та зарубіжній педагогічній літературі та шкільній практиці
 • Визначення й аналіз індивідуального й колективного досвіду вчителів
 • Вичленення та обґрунтування проблеми, на розв’язання якої буде спрямовано експериментальну роботу
 • Наукове консультування

 

 

Теоретико-практичне оволодіння педагогічними колективами основ психолого-педагогічної діагностики та комплексного аналізу психолого-соціального розвитку особистості учня; проведення комплексного моніторингу психолого-соціального розвитку учнів; розробка та затвердження програми, психолого-педагогічної моделі експериментально-дослідної роботи, проведення вхідного першого зрізу комплексного психолого-педагогічного моніторингу всіх учасників НВП.

 

 

2

Діагностико-концептуальний

 

2008

 • Вибір методів дослідження
 • Визначення шляхів реалізації програми експерименту
 • Підготовка дидактичного матеріалу
 • Затвердження програми дослідження в педагогічному колективі
 • Розробка моделі впровадження інновацій
 • Дослідно-експериментальна апробація моделі та її вдосконалення

Теоретико-практичне оволодіння вчиделями попереднього прогнозування розвитку особистості та конструювання навчально-виховного процессу із впровадженням інновацій; перебудування лінійно-функціональної системи науково-методичної роботи гімназії в структуру матричного типу, розробка експериментальної програми дослідження

 

3

Практично-творчий (формуючий)

2009

 • Реалізація плану впровадження, коригування і регулювання роботи з упровадження інноваційних технологій з урахуванням її результатів
 • Проведення констатуючих та контрольних зрізів
 • Удосконалення професійної компетентності педагогів (створення умов для підвищення професійного рівня кожного педагога, презентація майстер-класів та проведення звітів педагогів із самоосвіти, захист авторських інновацій)
 • Розвиток творчих здібностей учнів  та підвищення якісного рівня освіти гімназистів
 • Оптимальна організація навчально-виховного процесу, оновлення системи управління

Визначення    стратегії управління            та забезпечення підготовки    суб'єктів інноваційного пошуку до   роботи   в   нових умовах та реалізація плану впровадження, коригування і регулювання роботи з упровадження інноваційних технологій з урахуванням її результатів, розробка власних тестових комплексів, мультимедійних посібників та презентацій для підвищення ефективності НВП, визначення психолого-педагогічних аспектів підвищення ефективності організації навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження інновацій

.

 

 

4

Контрольно-коригувальний

2010

·         формування цілісної системи навчально-виховної роботи гімназії на основі психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та виховання;

·         повне включення в інноваційну навчальну та виховну систему вчителів та учнів;

·         врахування в управлінській діяльності адміністрації інноваційної системи навчально-виховної роботи;

·          Реалізація плану впровадження, коригування і регулювання роботи з упровадження з урахуванням її результатів

·         проведення четвертого зрізу комплексного моніторингу психолого-соціального розвитку усіх учасників НВП.

 

 

Удосконалення    професійної    компетентності    педагогів шляхом створення умов для підвищення професійного рівня кожного з учасників експерименту, розвиток творчих здібностей учнів та підвищення якісного рівня освіти гімназистів, 4. оптимізація   організації   навчально-виховного   процесу, оновлення системи управління.

 

5

Концептуально-узагальнюючий

2011

·         науково-практична акредитація створеної моделі на основі психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості;

·         проведення вихідного зрізу комплексного моніторингу психолого - соціального розвитку учасників НВП;

·         статистично-кількісний описовий аналіз результатів експерименту, порівняльна характеристика традиційної системи навчально-виховної роботи та інноваційної;

·         підведення підсумків експериментально-дослідної роботи про ефективність створеної моделі та можливості використання його результатів іншими навчальними закладами

·         друкування творчих наробок педагогів колективу

·         розробка рекомендацій

 

 

 

Досягнуто високого рівня мотивації та готовності вчителів до впровадження інноваційних технологій;

забезпечено умови для самопізнання й самореалізації особистості учнів у різних видах творчої діяльності, спроектованої на життєвий та професійний вибір;

створено організаційно-педагогічну модель впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес гуманітарної гімназії;

розроблена комп’ютерна підтримка процесу освіти;

використовуватимуться інтерактивні та проектні технології навчання та виховання, що, в свою чергу, матиме результат -  досягнення високого рівня навчання учнів гуманітарної гімназії та формування особистості, що спроможна цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному і особистісному плані, так і в інтересах держави      

Реалізація програми сприяє створенню умов для досягнення високого рівня навчання учнів гуманітарної гімназії та формування особистості, що спроможна цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному і особистісному плані, так і в інтересах держави. Безумовно, підґрунтям здійснення таких інновацій є впровадження інформаційно-комунікативних, проектних та інтерактивних  технологій у всі сфери діяльності навчального закладу: управління, освітні та виховні процеси. Ми вважаємо, що теоретичне значення дослідження полягає у здійсненні спроби узагальнити наявний досвід теорії і практики з проблеми застосування інноваційних підходів у педагогічній діяльності, створенні інноваційної моделі гімназії. Практичним здобутком стане розробка нормативних документів, різнорівневих управлінських алгоритмів, методичних рекомендацій щодо впровадження розробленої нами моделі. Модель стане своєрідним еталоном організації інноваційного навчально-виховного процесу.

Категорія: Дослідно-експериментальна робота 2007-2011 | Додав: gymnazist (20.08.2012)
Переглядів: 1544 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Сайти гімназії
Пошук
Кнопка сайту
Корисні посиланняКраснолуцька гімназія № 1 © Gymnasium1ll@gmail.com 2022Конструктор сайтів - uCoz